1780 vai 1790 cietā diska kļūda

Ja izmantojat DDO (dinamisko disku pārklājumu), lai noteiktu cieto disku, izmantojiet iestatīšanas procesu, izmantojot DDO programmatūru, lai pārliecinātos, ka visas vērtības ir pareizas. Šī programmatūra parasti ir iekļauta DDO, vai to var lejupielādēt no ražotāja.

Ja DDO netiek izmantots, pārbaudiet, vai vērtības ir pareizi iestatītas CMOS. Ja CMOS ir iestatīts kā Auto, tam vajadzētu būt pietiekamam.

Džemperi nav pareizi iestatīti

Pārbaudiet, vai džemperi ir pareizi iestatīti uz cietā diska.

Kabeļi ir vaļīgi vai nav savienoti

Pārbaudiet, vai dati un strāvas kabelis ir pievienoti cietajam diskam. Ja kabeļi ir pareizi pievienoti, atvienojiet kabeļus un pēc tam atkal pievienojiet kabeļus, lai pārliecinātos, ka tie nav vaļīgi. Pārbaudiet arī, vai datu kabelis ir savienots arī ar mātesplati vai interfeisa karti.

Slikta aparatūra

Ja visi iepriekš minētie ieteikumi ir pabeigti, bet jūs turpināt saskarties ar tiem pašiem jautājumiem, iespējams, ka cietais disks, mātesplate vai interfeisa karte ir slikti. Vispirms ieteicams nomainīt cieto disku.

Padoms. Ja datoram ir garantija, sazinieties ar datora ražotāju vai cieto disku, lai to nomainītu.