Vai, uzstādot jaunu cieto disku, ir nepieciešams iestatīt džemperus?

Jā, IDE cietajiem diskiem ir svarīgi pareizi iestatīt džemperus. Ja tas nav pareizi izdarīts, dators, iespējams, netiks ielādēts vai cietais disks netiks atklāts.

Pārliecinieties, ka, ja IDE pieslēgvietā ir vairāk nekā viena ierīce, viena ierīce ir iestatīta uz galveno, bet otra ir iestatīta uz vergu vai kabeļa izvēli.

Padoms. Daudzi agrīnā cietā diska džempera iestatījumi ir mūsu cietā diska specifikāciju lapā.