Lasot / rakstot fiksēto disku, radās kļūda

Pārbaudiet, vai disks ir iestatīts kā Automātisks vai pareizi manuāli konfigurēts CMOS.

Cietais disks nav pievienots

Uzmanību! Strādājot datora iekšienē, veiciet piesardzības pasākumus, lai novērstu ESD.

Izslēdziet datoru un atvienojiet to no datora. Atveriet lietu. Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi un droši pievienoti cietajam diskam. Veiciet to pašu pārbaudi vietā, kur cietā diska kabeļi savienojas ar mātesplati.

Slikts cietais disks

Ja cietais disks ir iestatīts kā automātisks vai pareizi konfigurēts un kabeļi ir pareizi savienoti, iespējams, ka cietais disks ir slikts. Ieteicams iegādāties jaunu cieto disku vai arī to apkalpot.

Cietā diska pirkuma padomus var atrast mūsu cietā diska pirkšanas padomu lapā.