Fdisk sasalst, veidojot / dzēšot nodalījumu

Pārbaudiet, vai datora cietais disks ir iestatīts kā automātisks CMOS iestatījumos vai ka tam ir pareizi iestatījumi CMOS, ja definējat iestatījumus manuāli.

Cietais disks ir slikts

Ja cietais disks ir pareizi iestatīts CMOS, diemžēl ir iespējams, ka cietais disks ir slikts, un mēs iesakām to nomainīt.