Kā es varu saņemt Computer Hope palīdzību citā valodā?

Šajā laikā visas Computer Hope lapas un viss atbalsts tiek apstrādāts tikai angļu valodā. Lai gan mēs saprotam, ka cilvēkiem visā pasaulē ir vajadzīgs datorspēks, mums vēl nav resursu, lai pārvērstu dokumentus citās valodās vai rīkotos ar e-pastu citās valodās. Tomēr visām mūsu lapām nevajadzētu būt problēmu tulkojumam, izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, Google Translate.

Zemāk ir sniegti daži iepriekš minētā punkta reti tulkojumi dažādās valodās.

En estaipo todas las pginas en la esperanza de la comptadora y auuda ayuda manhatas estn solamente en ingls. E-pasts en otras idiomas. Sin embargo, todas nuestras pginas nav debitoru un problēmu problēma, kas saistīta ar pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu sniegšanu.

Actuellement toutes les pages sur l'espoir d'ordinateur et tout l'appui manipuls est seulement en anglais. Tandis que nous comprenons des personnes to at autors de l'espoir d'ordinaté de du nasu nasu nasu nasu v ā r ē š ana, lai aizpildītu manipulatoru. Celfant, toutes nos lapas ne devraient avoir aucun problemme traduit par de tiers pakalpojumi Tels que Google pour traduire.

Diesmal ist alle Seiten auf der angefaten Computer-Hoffnung und aller Untersttzung nur auf englisch. Whrend wir Leute ganz um die Weltnotwendigkeit Computer-Hoffnung verstehen, zvaniet uz nulli, ja tas ir pieejams, ja tas nav pieejams Dokumentācija ir pieejama E-pasts in anderen Sprachen anzufassen. Jedoch sollten alle unsere Seiten kein Problēmas, kas saistītas ar problēmām, kas saistītas ar Quelleservices wie Googles bersetzt wird zu bersetzen.

Atgādina, kā rīkoties, ja jums ir jāapstiprina mantojuma solti, lai veiktu darbu. Mentre capiamo la gente interamente intorno all speranza del bouogno di bisogno del Mondo an españo nasu nasu, kas atrodas uz vienu un to pašu, ja tas ir iespējams, e-pasts altre lingue. Tuttavia, kas atrodas Google tradīcijās.

Neste tempo todas kā pginas em esperana do computador e em toda a sustentao seguradas esto somente em ingls. E-pasts em outras lnguas. Entretanto, todas nossas pginas no devem no nekādas problēmas, kas saistītas ar trešās puses taisnīgu komo Google para traduzir.

في هذا الوقت من كل صفحه علي الحاسوب الامل وتناول كل الدعم فقط باللغغ الانكليزيه. واذا كنا نفهم الناس في كل انحاء العالم بحاجه الحاسوب امل حتي الان ليست لدينا موارد ترجمه الوثاءق الي اللغات الاخري او التعامل مع البريد الالكتروني في لغات اخري. ولكن كل منا صفحه ان هناك مشكله ترجمه عن الخدمات التي تقدمها اطراف ثالثه مثل غوغل في ترجمتها.

現時 点 で 扱 わ れ る 英語 に だ け コ ン ピ ュ ー タ 希望 お よ び す べ て の サ ポ ー ト の す べ て の ペ ー ジ は あ る. 私 達 が 世界 の 必要性 コ ン ピ ュ ー タ 希望 の ま わ り で 人 々 を 完全 に 理解 す る 間, 私 達 は ま だ 私 達 の 文書 を 他の 言語 に 翻 訳 す る か, ま た は 他 の 言語 の 電子 メ ー ル を 扱 う 資源 を 持 っ て い な い. 但 し, 私 達 の ペ ー ジ す べ て に 翻 訳 す る た め に Google の よ う な 第三者 サ ー ビ ス に よ っ て 翻 訳 さ れ る 問題 が あ る べ きで な い。

취급 된 컴퓨터 희망 과 모든 지원 에 페이지 의 있다 있다. 우리 세계 필요 컴퓨터 의 동안 에 을 우리 우리 문서 문서 다른 다른 로 하거나 하거나 하거나 언어 언어 있는 전자 우편 취급 취급 하는 자원 이 없다 없다 없다 없다 없다 없다 없다 없다 없다. 그러나, 우리 의 페이지 전부 에는 번역 하기 위하여 Google 위하여 같은 제삼자 서비스 에 의해 번역 않는다 않는다 문제 않는다 않는다.

此时 所有 报纸 都 支持 和 计算机 处理, 只是 希望 英文. 虽然 我们 知道, 世界 各国 人民 希望 电脑 需要 我们 语文, 语文 或 处理 电子邮件 电子邮件 其他 语言. 然而, 一切 都 没有 问题, 我们 应该 将 这些 页 的 第三方 服务 等 谷 歌 翻译.