Cik cilvēku ir internetā?

Saskaņā ar Internet World Stats, kas savāc datus no Nielson // NetRatings un ITU, no 2017. gada 25. marta internetā ir 3 731 973 423 cilvēki. No tiem 320, 068, 243 ir ASV.

  • Visu valstu interneta statistika, pasaules iedzīvotāju skaits, pieauguma procenti un jaunākā informācija ir atrodama interneta pasaules statistikā.
  • Skatiet Google interneta izplatību, lai gūtu lielu grafisko skatījumu uz interneta izaugsmi visās valstīs no visas pasaules.