Skaļi pop vai kreka, ieslēdzot datoru

Līdzīgi kā jaudīgiem stereo skaļruņiem, ir normāli dzirdēt pop skaņu vai plaisu no datora skaļruņiem, kad tie saņem vai zaudē jaudu, vai kad ierīce, kas savienota ar skaļruņiem, ir izslēgta.

Ja troksnis turpinās pēc datora un skaļruņu ieslēgšanas, tas nav normāli. Mēs iesakām vispirms pārvietot skaļruņus uz citu atrašanās vietu, lai pārliecinātos, ka troksnis nav saistīts ar kaut ko ap skaļruņiem. Ja tas neizdodas atrisināt problēmu, skaļruņi neizdodas vai arī komponentu skaļruņos jau ir neveiksmīgi.