Slikta skaņa vai neskaidra skaņa

Vai skaļruņiem vai skaļruņiem ir citas ierīces? elektromagnētiskie traucējumi (EMI) var izraisīt sliktu skaņu. Mēģiniet pārvietot skaļruņus un vadus no citām ierīcēm un no tām.

Ja nesen esat pievienojis datorā jaunas paplašināšanas kartes un skaņas karte ir paplašināšanas karte, pārvietojiet karti uz citu pieejamo slotu. Kartes datorā var izraisīt arī elektromagnētiskos traucējumus.

Runātāja jautājums

Pārbaudiet, vai ar skaļruņiem nav radušās aparatūras problēmas, izmēģinot citu datora skaļruņu pāri.