Lai sāktu datoru, nekavējoties ievadiet CMOS

Ja datorā nesen esat pievienojis aparatūru, ievadiet CMOS iestatījumus un ievadiet jaunās konfigurācijas vai pārbaudiet, vai šie iestatījumi ir pareizi. Pēc apstiprināšanas saglabājiet un iziet no iestatīšanas.

CMOS vērtības nav ievadītas pareizi

Ja jūsu CMOS konfigurācijas vērtības tiek ievadītas nepareizi, dators uzaicinās ievadīt CMOS, lai novērstu problēmu.

Iespējams, jums tiks piedāvāts ievadīt CMOS, ja kāds no datora aparatūras komponentiem nedarbojas. Dators sniedz šo uzvedni, jo tas ir konfigurēts tā, lai meklētu ierīci, taču ierīci nevar atrast, vērtības ir mainījušās vai sazinās ar CMOS nepareizi.

CMOS akumulators ir miris

Ja konstatējat, ka jūsu CMOS vērtības tiek zaudētas katru reizi, kad restartējat datoru, jūsu CMOS akumulators var būt miris. Ja pamanāt, ka laiks un datums tiek atiestatīts līdz datumam, kad BIOS tika izveidots (piemēram, 1990. gadu sākumā), tad akumulators ir miris.

  • Kā nomainīt CMOS akumulatoru.