Tīkla programmu pārvaldnieka ierobežojumu iestatīšana

Zemāk redzamās rindas var noregulēt progman.ini sadaļā [Ierobežojumi], lai mainītu tīkla iestatījumus.

[Ierobežojumi]

NoRun =

1 - Atspējo komandu Run izvēlnē File. Tas ir nokrāsots.

NoClose =

1 - atspējo komandu Exit Windows faila izvēlnē, Alt + F4 un Control Menu (augšējā kreisā poga programmas vadītāja logā).

NoSaveSettings =

1 - atspējo iestatījumu saglabāšanas iestatījumu. [Settings] sadaļā vai Progman.ini ignorē SaveSettings

NoFileMenu =

1 - noņem faila izvēlni no programmas vadītāja. Lietotājs var iziet no Windows, izmantojot Alt + F4, ja vien nav iespējots NoClose.

EditLevel = n0-Ļauj veikt jebkādas izmaiņas1-Novērš radīšanu, dzēšanu, pārdēvēšanu grupās.2-1. līmenis + novēršot, dzēšot, pārvietojot, kopējot vai programmējot objektus.

5-Level 3 + neļauj mainīt programmas informāciju.