Izsekošanas kļūda, lasot, rakstot vai formatējot disku

Ja lasāt, rakstīt vai formatēt datora cieto disku vai disketes disku, tiek saņemtas dziesmu kļūdas, iespējams, ka tās satur kļūdas vai ir bojāti dati. Ja izmantojat Microsoft Windows, iesakām vispirms atrisināt šo problēmu, palaižot Microsoft ScanDisk un Microsoft Defrag, ja tie ir pieejami.

Ja tiek parādīta šī kļūda, formatējot cieto disku vai disketi, aparatūra, visticamāk, nav izdevusies un ir jānomaina.

Dziesmas kļūdas saņemšana, mēģinot klausīties audio CD

Ja, mēģinot klausīties kompaktdisku, rodas kļūdas dziesmā, izpildiet tālāk norādītās darbības.

  1. Pārbaudiet, vai kompaktdisks ir tīrs.
  2. Izmēģiniet CD citā datorā. Ja kļūda rodas arī citā datorā, tas ir slikts kompaktdisks. Ja kļūda nav konstatēta citā datorā, CD-ROM ir netīrs vai slikts.

Dziesmas kļūdas saņemšana, mēģinot izveidot audio CD

Šī kļūda parasti rodas, ja kompaktdisks ir slikts vai fails, kas mēģina izveidot, satur kļūdas. Vispirms iesakām mēģināt izveidot to pašu audio CD uz cita diska. Ja rodas tāda pati problēma, iespējams, ka viena no dziesmām, ko mēģināt pievienot CD, ir bojāta vai satur kļūdas.