Kas ir ABC (Atanasoff-Berry Computer)?

Īsumā par Atanasoff-Berry datoru ABC tiek uzskatīts par pirmo elektronisko digitālo datoru, un tā bija pirmā mašīna, kas izmantoja vakuuma caurules (vairāk nekā 300 vakuuma caurules). Profesors John Vincent Atanasoff un absolvents Cliff Berry izstrādāja ABC 1937. gadā un turpināja attīstīties līdz 1942. gadam Iovas Valsts koledžā (tagad Iova valsts universitātē). 1973. gada 19. oktobrī tiesnesis Earls R. Larsons parakstīja savu secinājumu, ka ENIAC, Eckert un Mauchly patents bija spēkā neesošs un nosaukts Atanasoff par pirmā elektroniskā digitālā datora izgudrotāju.

Iepriekš ir publisks attēls no ASV Enerģētikas departamenta, kas ilustrē Atanasoff-Berry datora galvenās sastāvdaļas.

Datoru saīsinājumi, datoru vēsture, ENIAC, aparatūras noteikumi