Kas ir Abend?

Īsumā par nenormālu galu, abend ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu, kad programma vai uzdevums beidzas bez brīdinājuma. Ja notiek pārtraukums, tam parasti seko kļūdas ziņojums, kas norāda pēdējo programmas pēdējo darbību, failu, kuru tas izraisījis, vai kur atmiņā ir radusies kļūda.

Datoru saīsinājumi, Kļūda, Programmēšanas noteikumi