Kas ir absolūts ceļš?

Alternatīvi to dēvē par faila ceļu un pilnu ceļu, absolūtais ceļš satur saknes direktoriju un visas citas apakšdirektorijas, kurās atrodas fails vai mape. Piemēram, //www.computerhope.com/jargon/a/absopath.htm ir absolūtais ceļš uz šo tīmekļa lapu.

Virzības slīpsvītra, operētājsistēmas noteikumi, ceļš, relatīvais ceļš