Kas ir akcentu zīme?

Accent zīmes ir simboli, kas tiek izmantoti virs burtiem, parasti patskaņi, lai palīdzētu uzsvērt vārda izrunu. Diakritiskās zīmes parasti sastopamas tādās valodās kā franču, vācu, itāļu un spāņu. Daudzi angļu valodā runājošie lietotāji ignorē akcentu zīmes un reti izmanto tos; ir iespējams, ka vairumam lietotāju bija tikai jālieto akcentu zīmes uz vārda "résumé".

Padoms. Programmā Microsoft Windows var izmantot rakstzīmju kartes rīku, lai ievadītu akcentu zīmes programmās, kurās var nebūt sava rīka burtu ievietošanai ar akcentu zīmēm.

Atpakaļ quote, fontu, tipogrāfijas termini