Kas ir inženieris?

Inženieris ir indivīds, kam ir grāds vai kas ir augsti kvalificēts konkrētā jomā. Piemēram, aparatūras inženieris parasti ir indivīds, kas ir ļoti informēts par datoru aparatūru vai projektē datortehnikas komponentus. Vēl viens piemērs - programmatūra vai testēšanas inženieris, kas ir personāls, kas ir kvalificēts datoru programmatūrā, testēšanā vai datorprogrammatūras rakstīšanā.

Dažos gadījumos uzņēmumam var būt dažādi inženieru līmeņi, lai palīdzētu noteikt viņa prasmju līmeni; piemēram, indivīdam var būt II līmeņa aparatūras inženiera nosaukums .

Biznesa noteikumi, konsultants, izstrādātājs, programmētājs, sistēmas analītiķis, tehniķis