Kas ir automatizēta programmēšana?

Automātiskā programmēšana ir datorprogrammēšanas paradigma, kas apstrādā programmas sadaļas par ierobežotām automatizācijām. Katrs automāts var veikt vienu "soli" vienlaicīgi, un programmas izpilde ir sadalīta atsevišķos posmos. Šie soļi savstarpēji sazinās, mainot mainīgā lieluma vērtību, kas pārstāv "valsti", un programmas kontroles plūsmu nosaka mainīgā lieluma vērtība.

"Valsts" mainīgais var būt vienkāršs enum datu tips, bet var izmantot sarežģītākas datu struktūras. Kopēja metode ir izveidot stāvokļa pārejas tabulu, divdimensiju masīvu, kurā ir rindas, kas pārstāv katru iespējamo stāvokli, un kolonnas, kas pārstāv ievades parametru. Tabulas vērtība, kurā atbilst rinda un kolonna, ir nākamais stāvoklis, kurā mašīnai jāpārslēdzas, ja ir izpildīti abi nosacījumi.

Galīgā stāvokļa mašīna, Ieeja, Paradigma, Programmēšanas noteikumi