Kas ir Brooks?

Brooks ir eksperimentāla, daudzparadigma programmēšanas valoda, ko 2003. gadā piedāvāja Petra Hofstedt. Tā ir "funkcionāla loģika", kas "apvieno deterministiskus aprēķinus no funkcionālās pasaules un neceterministiskām meklēšanas operācijām no loģikas pasaules." Tās nosaukums ir cieņa loģistam Haskellam Brooksam Karijam.

Haskell, loģika, paradigma, programmēšanas noteikumi