Kas ir izsaukums?

Izsaukums ir izskaidrojums konkrētā piemērā vai attēlā, lai palīdzētu izskaidrot, ko tā apraksta (izmantojot līniju, bultiņu vai citus līdzekļus). To bieži izmanto publicēšanai, piemēram, grāmatas, rokasgrāmatas, tehniskās specifikācijas un citi tehniskie materiāli.

Izsaukuma piemērs ir parādīts zemāk, kur izsaukums norāda uz līnijas JavaScript kodu, lai sniegtu papildu skaidrojumu par šo koda rindu.

Šajā gadījumā tas norāda uz koda rindu un piedāvā papildu informāciju. Izsaukumu var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, mašīnas daļas marķēšanai attēlā.

Piemērs