Kas ir CDA?

CDA var atsaukties uz kādu no šiem:

1. Komunikācijas likuma likums . CDA ir grozījums 1996. gada ASV Telekomunikāciju likumā, kas stājās spēkā 1996. gada februārī. Likums bija paredzēts, lai aizsargātu bērnus no necienīguma internetā, bet daudzi interneta lietotāji apgalvoja, ka tās valoda ir pārāk neskaidra un pārkāpusi brīvas tiesības runa. Protestētāji pret likumu pārvērsa savas tīmekļa lapas melnās un parādīja zilās lentes ikonas, kas lejupielādētas no Elektroniskās robežas fonda.

2. Īss par kompakto audio disku, CDA ( .cda ) ir audio failu tips, kas saglabāts kompaktdiskos. CDA ir komerciālo kompaktdisku standarta kodēšanas formāts un to var atskaņot tikai ar CD-ROM.

Komunikācijas likums, Datoru saīsinājumi, COPPA, ICRA, Drošības noteikumi