Kas ir CDDA (Compact Disc Digital Audio)?

Kompaktdisku digitālā audio īss apraksts, CDDA ir viens no sarkanajā grāmatā definētajiem standartiem un tas, kā kompaktdisku diskdzinis lasa audio ierakstus CD. Tas nosaka digitālo pārraides ātrumu 150 kbps un līdz 74 minūtēm audio.

CD termini, Datoru akronīmi, DAE, Sarkanā grāmata