Kas ir konsultants?

Konsultants ir fiziska persona, kas konsultē uzņēmumu vai indivīdu vai kuru uz laiku pieņem darbā uzņēmums. Konsultanti bieži tiek pieņemti darbā ar augstāku atalgojuma likmi, bet viņi nesaņem pabalstus, un tos var atbrīvot jebkurā laikā vai noteiktā datumā, kad viņi tiks atbrīvoti.

Konsultanti bieži ir augsti kvalificēti kādā konkrētā jomā vai darbā, kas tikai prasa, lai viņi strādā uz neilgu laiku. Piemēram, tīkla konsultants var tikt pieņemts darbā, lai palīdzētu izveidot tīklu un pārliecināties, vai tas darbojas pirms atlaišanas, vai arī var tikt aicināts, lai palīdzētu atrisināt sarežģītu tīkla problēmu.

Biznesa noteikumi, izstrādātājs, inženieris, programmētājs, sistēmas analītiķis, tehniķis