Kas ir Coulomb?

Kārlis ir nosaukts pēc Charles-Augustin de Coulomb, un tas ir pamatelements elektriskajam lādiņam (pārstāvēts kā C ), kā arī SI atvasinātā elektriskā lādiņa vienība (attēlota kā Q vai q ). To var apkopot kā lādiņu, ko viena sekundes laikā pārvadā konstanta viena ampēra strāva.

Lai gan tam ir pretēja zīme (+), kulons ir vienāds ar lielumu (absolūtā vērtība) līdz apmēram 6, 241 × 1018 elektroniem. Matemātiski: 1 C = 1 A * 1 S.

Pastāvīgi, elektroniskie termini, Mērījumi, Volt