Kas ir Crossover kabelis?

Tīkla kabelis, kas tieši savieno divus datorus vai tīkla ierīces. Iegādājoties šo kabeli, iepakojumam ir jānorāda, ka tas ir šķērspārvads vajadzīgajam tīkla interfeisam; pretējā gadījumā tas, iespējams, ir tipisks taisns kabelis. Bieži vien crossover kabeļus izmanto, lai savienotu divus datorus ar tīkla kartēm, neizmantojot tīkla centrmezglu, tīkla maršrutētāju vai tīkla slēdzi.

Tiešs savienojums, tīkla noteikumi, apgāšanās kabelis, taisns caur kabeli