Kas ir datu plūsmas diagramma?

Datu plūsmas diagramma (vai DFD ) ir datu plūsmas grafiska attēlojums, izmantojot informācijas sistēmu. Tas parāda, kā informācija tiek ievadīta sistēmā un izeja no tās, šīs informācijas avoti un galamērķi un kur šī informācija tiek glabāta.

Informācija, kas nav parādīta DFD, ietver to, cik ilgi procesi notiek un vai šie procesi darbojas secīgi vai paralēli. Šāda informācija parasti tiek parādīta plūsmas diagrammā.

Datu plūsma, procesi, programmēšanas noteikumi