Kas ir atšifrēšana?

Atšifrēšana ir kodēta vai šifrēta teksta vai citu datu uzņemšanas process un tā pārveidošana tekstā, ko jūs vai dators var lasīt un saprast. Šo terminu varētu izmantot, lai aprakstītu datu nesankcionēšanas metodi manuāli vai datu nesankcionēšanu, izmantojot atbilstošus kodus vai taustiņus.

Datus var šifrēt, lai kādam būtu grūti nozagt informāciju. Daži uzņēmumi arī šifrē datus uzņēmuma datu un komercnoslēpumu vispārējai aizsardzībai. Ja šiem datiem jābūt apskatāmiem, var būt nepieciešams atšifrēt. Ja atšifrēšanas piekļuves kods vai atslēga nav pieejama, var būt nepieciešama īpaša programmatūra, lai atšifrētu datus, izmantojot algoritmus, lai kreka atšifrēšanu un padarītu datus nolasāmus.

Algoritms, dekodēšana, šifrēšana, drošības noteikumi