Kas ir kodēšana?

Kodēt līdzekļus, lai kaut ko mainītu programmēšanas kodā. Piemēram, burta mainīšana binārā kodā šim burtam vai analogās skaņas maiņa ciparu failā. Labs piemērs tam, kur jūs visbiežāk sastopaties ar kodējumu, ir tas, kas notiek jūsu pārlūkprogrammā. URL atbalsta tikai tik daudz rakstzīmju, ka jebkuras citas rakstzīmes, piemēram, telpa, ir jākodē, lai tās būtu saprotamas. Piemēram, ja mēs gribējām, lai URL ar "datoru cerību" ar atstarpi, tas būtu kodēts uz "datora% 20hope".

Interneta termini, programmēšanas noteikumi, URL, Windows multivides kodētājs