Kas ir Ferrofluid?

Ferrofluīds ir šķidrums, kas kļūst ļoti magnēts, kad tas atrodas magnētiskā lauka tuvumā. Tas sastāv no sīkām magnētiskām daļiņām, kas suspendētas ūdenī vai organiskajā šķīdinātājā. Katra no magnētiskajām daļiņām ir pārklāta ar speciālu savienojumu, kas saglabā tā sasilšanu ar citām daļiņām, tiklīdz tās kļūst magnetizētas.

1963. gadā Ferrofluīdus izgudroja Stīvs Papels pie NASA kā šķidro raķešu degvielu, ko varētu sūknēt nulles smaguma vidē.

Elektronikas noteikumi