Kas ir Foreach?

Foreach var atsaukties uz kādu no šiem:

1. Foreach ir cilpas apzīmējums programmēšanā, kas veic iepriekš definētus uzdevumus, kamēr ir izpildīts iepriekš noteikts nosacījums. Piemēram, Perlā jūs varat izmantot foreach cilpu, kas pēc kārtas izdrukā visus masīva elementus. Parauga kods:

Izveidojiet Perlu masīvā

 foreach $ value (@value) {print "$ value n"; } 

Ja masīva elementi bija "viens", "divi" un "trīs" katrs tiktu izdrukāti uz jaunas līnijas.

Izskrējiens Peršā

Nākamajā piemērā foreach iziet cauri hash, kas parāda hash un galveno vērtību.

 foreach $ example (atslēgas% value) {print "$ example = $ vērtība {$ example}"; } 

2. Foreach ir arī Linux komanda, lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet komandu Foreach .

Do, For, Loop, Programmēšanas noteikumi, Kamēr