Kas ir Četru banda?

Četru gangs attiecas uz Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson un John Vlissides, sintētiskās programmatūras inženierijas grāmatas "Design Patterns: Elite of Reusable Object-Oriented Software" autoriem.

Dizainparaugi pirmo reizi tika publicēti 1994. gadā, un līdz šim tā ir 40. Tā ir bijusi ļoti ietekmīga programmatūras inženierijas jomā un tiek uzskatīta par svarīgu objektu orientētas dizaina teorijas un prakses avotu.

Objektu orientēti, programmēšanas noteikumi, programmatūras inženierija