Kas ir GPL (vispārējā publiskā licence)?

Vispārējās publiskās licences saīsinājums GPL ir paredzēts, lai garantētu brīvību koplietot un mainīt brīvo programmatūru - lai pārliecinātos, ka programmatūra ir bezmaksas visiem tās lietotājiem. Šī vispārējā publiskā licence attiecas uz lielāko daļu Free Software Foundation programmatūras un uz jebkuru citu programmu, kuras autori apņemas to izmantot.

Uzņēmējdarbības noteikumi, datoru akronīmi, Copyleft, GNU, LGPL, licence, atvērtā koda, programmēšanas noteikumi