Kas ir IEN?

IEN var atsaukties uz kādu no turpmāk minētajiem:

1. Īsa informācija par interneta eksperimenta piezīmi vai interneta tehniskās piezīmes, IEN ir pirmais dokuments, kas satur informāciju par internetu. Piemēram, IEN 116 satur informāciju par interneta nosaukumu serveri, vai IEN 112 satur informāciju par pārraides kontroles protokolu. Šodien IEN dokumenti ir novecojuši un ir aizstāti ar citiem dokumentiem, piemēram, RFC dokumentiem.

2. Īsa informācija par Netware, IEN, ir Netware 4.x versija, ko izstrādājusi Novell un Kodak, kas atbalsta īpašus attēlu failus.

BCP, Datoru saīsinājumi, interneta termini, Netware, Tīkla noteikumi, RFC, RIPE piezīmes, RTR, STD