Kas ir informācija?

Informācija var attiekties uz kādu no šīm darbībām:

1. Saīsināts kā info, tas ir termins, ko izmanto, lai aprakstītu tekstu, kas ir informatīvs personai, kura to lasa, vai datoram, kas to apstrādā. Piemēram, vietne Computer Hope ir pilna ar informāciju par datoriem, ko ikviens var lasīt, lai uzzinātu vairāk par datoriem un saistītajām tēmām.

Informācijas piemēri

 LOL ir Laughing out Loud saīsinājums. 
 Joe Smith 1234 Circle Salt Lake City, UT 84084 (801)555-3211 

2. Info ir arī Linux komanda. Plašāku informāciju par šo komandu skatiet mūsu informācijas komandu lapā.

Datoru saīsinājumi, Dati, Informācijas pārraide, Instrukcijas, IS, Programmatūras noteikumi