Kas ir ISO 9241-3?

Ergonomikas prasības biroja darbam ar VDT (vizuālie displeja termināļi). ISO 9241-3 normatīvais papildinājums ir paredzēts, lai aizstātu ISO 9241-3 informatīvo C pielikumu, aprakstīts vizuālās uztveres atbilstības ceļš. Atšķirībā no atbilstības fiziskajām prasībām, kas norādītas 9241-3 korpusā, kurus displeja ražotāji var ievērot, lai pierādītu savu produktu atbilstību ISO 9241-3. Tests sastāv no divu mainīgo lielumu mērīšanas: mērogots atribūts vizuālo komfortu un vizuālo sniegumu burtu meklēšanas uzdevumā, izmantojot pseido-tekstu.

ISO, video noteikumi