Kas ir 8. slānis?

OSI modelis tīklošanai satur 7 slāņus, lai aprakstītu datu sakaru arhitektūru starp datoriem, kas savienoti, izmantojot tīklu. Lai gan nav oficiāls OSI modeļa slānis, 8. slāni dažkārt sauc par "lietotāja" slāni vai "politisko" slāni. 8. slānis tiek uzskatīts par humoristisku tīklu speciālistu pasaulē.

Ja lietotāja galā ir problēma, daži to sauc par 8. slāņa numuru. Šis termins ir līdzīgs citiem humoristiskiem ar lietotāju saistītiem "kļūdas", piemēram, PEBKAC kļūdai vai ID-10-T kļūdai. Atsaucoties uz 8. slāni kā "politisko" slāni, ir tas, ka daži cilvēki saka, ka OSI modeļa izpratnei ir nepieciešama izpratne par 8. līmeni. Tīkla neitralitāte, spektra pārvaldība un digitālā iekļaušana tiek uzskatīta par politisko politiku un palīdz veidot 7 līmeņu OSI modeli.

ID10T, tīkla noteikumi, OSI, PEBKAC, PICNIC, RTFM