Kas ir LOD (detalizācijas līmenis)?

Īsa informācija par detalizācijas pakāpi, LOD ir mainīga sarežģītības pakāpe, kas ir videospēļu grafika. LOD samazināšana spēles grafiskajos iestatījumos var uzlabot spēles veiktspēju, izmantojot optimālu datora aparatūru.

Datoru akronīmi, Spēļu noteikumi