Kas ir ražotājs?

Ražotājs ir uzņēmums, kas ir atbildīgs par konkrēta produkta izgatavošanu vai salikšanu. Piemēram, Dell ir datora ražotājs. Lai gan Dell neizveido visas sava datora daļas, daudzas daļas ir izstrādājusi Dell, un visus datorus montē Dell. Produkta nomaiņu, remontu un atbalstu apstrādā produkta ražotājs.

Uzņēmējdarbības noteikumi, izstrādātājs, OEM