Kas ir sapludināšana?

Sapludināšana var attiekties uz kādu no šīm darbībām:

1. Apvienot vai apvienot ir divu vai vairāku datu grupu uzņemšanas process un datu apvienošana vienā vienotā komplektā. Vispārēja apvienošana (tāpat kā ar MS-DOS kopēšanas komandu) aizņem vienu vai vairākus failus un tos apvieno vienā failā. Uzlabotas apvienošanas komandas un programmas spēj apvienot tikai jaunus vai atjauninātus datus uz failu.

2. Programmā Microsoft Excel apvienotā šūna ir šūna ar vēl vienu šūnu, kas ir apvienota vienā šūnā. Ja šūnas ar vairākām vērtībām tiek apvienotas, augšējā kreisā lielākā daļa būs apvienotās šūnas dati.

3. Ar rediģēšanas kontroli apvienots ir tad, ja divi vai vairāki faili, kas ir apvienoti vienā galīgajā versijā.

Apvienot, Importēt, Pasta sapludināšana, Programmatūras noteikumi, Split