Kas ir vārds?

Nosaukums var attiekties uz kādu no šiem:

1. Ar aparatūru nosaukums norāda uz ierīces aprakstu. Piemēram, datoram ir datora nosaukums, kas to identificē datortīklā. Nosaukumu šajā kontekstā nevajadzētu jaukt ar MAC, kas ir fiziskas adreses vai IP, kas ir adrese.

2. Runājot par programmatūru, vārds ir jebkura objekta apraksts. Piemēram, katram jūsu datora failam ir savs faila nosaukums.

3. Programmā Excel vārds vai nosaukums ir šūnas apraksts. Piemēram, šūnai C2 var piešķirt nosaukumu "kopējais", ko varētu minēt jebkurā citā šūnu funkcijā. Ja šūnai D2 bija funkcija "= kopā", šūnas D2 vērtība būtu tāda pati kā C2.

Padoms: programmā Excel izmantojiet īsinājumtaustiņu Ctrl + F3, lai atvērtu nosaukumu pārvaldnieku . Vārdu pārvaldniekā varat izveidot, rediģēt un dzēst jebkuru Excel nosaukumu. Kad vārds ir izveidots, varat izmantot īsinājumtaustiņu F3, lai ievietotu jebkuru vārdu.