Kas ir tīkla ligzda?

Tīkla kontaktligzda ir komunikāciju gala punkts starp procesiem datora tīklā, piemēram, internetā. To unikāli identificē ar IP adresi, porta numuru un sakaru protokolu. Piemēram, datorā, kas atrodas IP adresē 192.168.1.2, kas var tikt saukts par "TCP ligzdu 1234" datorā, var izveidot TCP protokola savienojumu ar 1234 portu. Vienu tīkla ligzdu var savienot ar vairākiem tālvadības klientiem vienlaicīgi, un šajā gadījumā konkrētajam "vietējam ligzdai" ir vairākas "attālinātās ligzdas".

Tīkla noteikumi, Socket