Kas ir instrukcija bez darbības?

Alternatīvi to sauc par neko nedarīšanu, norādījumus par bez darbības, NO-OP vai NOP norādījumus programmēšanā liek programmai darīt neko, ja ir izpildīts nosacīts paziņojums.

Padoms: šis termins tiek izteikts kā op .

NOP piemēri dažādās programmēšanas valodās

  • C semikolons (;) pats vai tukšs bloks ({}) ir NOP.
  • Ar jQuery funkciju "jQuery.noop ()" izveido NOP.
  • Perlā ellipsis paziņojums (…) var tikt izmantots kā NOP. Tomēr, ja Perl mēģina izpildīt kodu, tas piešķir neīstenotu izņēmumu .
  • Python paziņojumā "pass" var izmantot kā NOP.
  • Izmantojot Visual Basic, semikols (;) ir NOP.

Datoru saīsinājumi, programmēšanas noteikumi