Kas ir Open Shop?

Atvērts veikals ir vieta, kas galalietotājiem ļauj strādāt ar datoriem, datoru programmatūru, datoru piederumiem vai aparatūru un eksperimentēt ar tiem. Tās parasti sastopamas mācību centros, konvencijās un citos publiskos pasākumos.

Interneta kafejnīca