Kas ir rezervēts raksturs?

Rezervēts raksturs ir burts vai simbols, ko nevar izmantot, jo to izmanto citā vietā vai operētājsistēmā. Piemēram, daudzas operētājsistēmas saglabā šādas rakstzīmes: ", /, :, *, ?, ", Un | "un neļauj šīs rakstzīmes izmantot, saglabājot vai pārdēvējot failu.

Raksturs, programmēšanas noteikumi, rezervēts vārds