Kas ir shēmas atbilstība?

Datorzinātnē shēmu saskaņošana ir divu objektu salīdzinājums, pamatojoties uz to semantiku. Ja shematiski var saskaņot divus objektus (piemēram, matemātisko vienādojumu vai koda fragmentu), tie tiek uzskatāmi par kartējamiem . Tas ir, jūs varat izdarīt tiešu salīdzinājumu starp katru no sintaktiskajiem komponentiem.

Datorzinātne, programmēšanas noteikumi, shēma