Kas ir Split?

Sadalījums var attiekties uz kādu no šīm darbībām:

1. Veidojot vienu veselu objektu un sadalot to divās vai vairākās daļās. Piemēram, lietotājs var veikt vienu pilnu logu un sadalīt šo logu divos logos, ļaujot diviem vai vairākiem failiem parādīties uzreiz, kā tālāk redzamais piemērs.

2 Atsaucoties uz tērzēšanas serveri, sadalījums ir viena vai vairāku tērzēšanas serveru atdalīšana.

3. Sadalījums ir datu segmenta ņemšanas procesi un datu dalīšana divās vai vairākās daļās.

4. Programmēšanas sadalīšana ir funkcija daudzās valodās, lai palīdzētu sadalīt datus. Piemēram, jūs varat sadalīt teikumu ar atstarpēm, lai iegūtu teikuma vārdu. Sīkāku informāciju un piemēru skatiet mūsu vārdu skaita definīcijā.

Tērzēšanas noteikumi, Manipulēt, Apvienot, Segmentēt, Programmatūras noteikumi, Sadalītais josla, Sadalītais ekrāns, Dakstiņi