Kas ir izplatīšanās spektrs?

Telekomunikācijās izplatītais spektrs ir tehnika, kurā signāla sākotnējais joslas platums ir izplatīts frekvencēs, paplašinot tās joslas platumu. Šis process var izraisīt sakaru drošības palielināšanos, pretestību un traucējumus, kā arī LPI (nelielu pārtveršanas varbūtību), ko veic neparedzēti saņēmēji. Tā var arī izmantot satelīta lejupvērstos saites, ierobežojot jaudas plūsmas blīvumu.

Ideja par frekvenču spektra izplatīšanu radās 1900. gadā, kad Nikola Tesla ierosināja līdzīgu tehniku, ko sauc par frekvenču lēcienu. Izplatītā spektra komerciāla izmantošana sākās 1980. gados, un FCC atļāva nelicencētu izplatīto spektra sakaru izmantošanu, sākot ar 1985. gadu.

Bluetooth, Chirp izplatīšanās spektrs, LPWAN, tīkla noteikumi