Kas ir STN (Supertwisted Nematic)?

Saīsināts kā STN, supertwisted nematic ir pasīvās matricas LCD (šķidro kristālu displejs), ko izmanto portatīvajos datoros un plakanajos paneļos. STN balstās uz TN (vītā nematiskā) metodi, kas savukārt maina šķidrās molekulas, radot LCD asāku kontrastu un labāku skata leņķi.

Datoru akronīmi, LCD, TN, video noteikumi