Kas ir tehniķis?

Persona, kas spēj sniegt tehnisku atbalstu vai palīdzību lietotājiem, kuriem ir jautājumi par datortehniku ​​vai programmatūras produktiem. Parasti tehniķim ir gadu pieredze datoru, programmatūras un saistīto aparatūras jomā.

Uzņēmējdarbības noteikumi, izstrādātājs, inženieris, sistēmas analītiķis, tehniskais atbalsts, traucējummeklēšana