Kas ir Telco līnija?

Telco līnija ir telekomunikāciju līnijas, kas ir līnija, kas savieno telefona, modema vai faksa aparātu ar telefona kompāniju, lai sazinātos ar citām iekārtām vai tīkliem. Attēlā parādīts piemērs tam, kā tālruņa līnijas beigas var izskatīties, un datora porta veidu. Šajā piemērā tas ir RJ-11 tipa savienotājs.

Datoru saīsinājumi, modema noteikumi