Kas ir Token Ring?

Token Ring vai IEEE 802.5 ir tīkls, kurā visi datori ir pieslēgti apļveida veidā. Terminu „marķieris” izmanto, lai aprakstītu informācijas segmentu, kas tiek nosūtīts caur šo loku; ja dators tīklā var atšifrēt šo marķieri, tas saņem datus. Atzīmju gredzenu izmanto ARCNET, token autobuss un FDDI. Šodien 802, 5 un simboliskais gredzens tiek uzskatīti par neaktīviem.

MAU, tīkla noteikumi, zvana secība, zvana topoloģija, STP kabelis, token